lobby & advocacy

Relatia lobbyistilor cu practica generala de PR

microfoaneLobbyiştii sunt acele persoane care se implică în influenţarea procesului decizional şi legislativ, urmărind în felul acesta ca factorii decidenţi să ia măsuri armonizate cu propriile interese sau cu interesele celor în numele cărora ei acţionează. Pe de altă parte, activitatea lor implică expertiză legislativă şi inteligenţă anticipativă solidă,  tehnici discursive şi abilităţi strategice, toate conjugate cu o înţelegere a vulnerabilităţilor care pot influenţa dezvoltarea politicilor publice.

Deşi se spune că lobby-ul este o ramură specializată a relaţiilor publice, se pare că lucrurile nu sunt acceptate astfel. Lobbyiştilor le place să numească ceea ce fac ei “afaceri publice”, simţind că această etichetă se potriveşte mult mai bine mersului lor pe coridoarele puterii. Aşadar, legătura cu PR-ul este minimalizată sau chiar ignorată. O asemenea atitudine pleacă de la premisa că activitatea lor se identifică mult mai bine cu pledoaria juridică decât cu branşa relaţiilor publice, axată pe relaţii cu media.

Totuşi, alte voci susţin că a face lobby nu este doar pledoarie. “Multe dintre eforturile lobbyiştilor se îndreaptă acum către relaţiile cu media pentru a se asigura faptul că respectivul caz este adus la cunoştinţa politicienilor şi funcţionarilor publici care contează, prin intermediul mijloacelor media la care aceştia sunt receptivi.” În esenţă, contactul cu presa poate facilita manifestarea unei deschideri din partea decidenţilor faţă de cauza susţinută.

Oricum am învârti aceste aspecte, clar este faptul că pentru a fi o activitate completă, lobby-ul trebuie să împrumute câte ceva din domeniul relaţiilor publice, însă principiile sale de bază rămân neschimbate. Cu toate acestea, încercările lobbyiştilor de a dobândi un statut profesional distinct şi o identitate diferită nu au luat sfârşit.

 

 
Comments

No comments yet.