lobby & advocacy

All posts tagged decidenti

BUSS_meetingContactarea factorilor de decizie și menținerea legăturilor cu aceștia este un aspect nelipsit din activitatea de lobby. În mod frecvent, comunicarea cu decidenții se realizează prin întâlniri face to face, însă mai poate fi vorba și de apelul prin scrisori sau telefoane.

Fără nicio excepție, utilizarea oricărei variante de contactare a persoanelor de decizie trebuie să se facă ținând seama de anumite reguli. Acestea fiind spuse, în articolul de față ne vom ocupa de regulile care privesc inițierea unor întâlniri față în față cu decidenții. Astfel, vom oferi indicații distincte pentru cele trei momente importante din designul unei întâlniri: before, during și after. Read more


Omuleti-magnetici-colorati-poza-t-D-n-1101723_400x400pxAnaliza factorilor interesați nu este o activitate de tipul ”trebuie să fac și asta”, ci este una dintre etapele fundamentale pe care trebuie să o aveți în vedere atunci când elaborați planul strategic al campaniei de advocacy  Și, în orice caz, fără o astfel de analiză nu puteți avansa în demersul de rezolvare a problemei pe care v-ați asumat-o, întrucât stadiile unui proces de advocacy sunt legate organic între ele. De asemenea, deși este crucială în etapa planificării strategiei de advocacy, această analiză își dovedește utilitatea pe tot parcursul campaniei.

În ce măsură poate fi benefică analiza factorilor interesați?

Poate cel mai important beneficiu pe care o astfel de analiză îl aduce este acela că oferă proeminență tuturor actorilor care merită să-i luați în calcul în cadrul demersului vostru. Așadar, ea vă poate ajuta să-i identificați pe cei afectați de problematica vizată de campania de advocacy sau pe cei care pot influența, atât în sens pozitiv, cât și în sens negativ, finalitatea procesului, în speță rezolvarea problemei. Read more


Shaking handsÎntr-adevăr lobby-ul se bazează şi pe asta, însă e doar un fragement din toată povestea. Mersul lobbyiştilor pe coridoarele puterii, întâlnirile lor cu decidenţii şi reprezentările lor private sunt adesea privite cu scepticism de cei din jur, fiind asociate traficului de influenţă. Lobbyiştii sunt văzuţi ca nişte speculanţi care vorbesc la urechea politicienilor prietenoşi, în spatele uşilor închise. Read more


AKVPY1ECA63PKSMCARJF56NCAG0WFNTCAM1Q1AQCASQWYT6CAOW1ISRCACPK21KCA9WCTSKCA3VVDYVCA7LCQ3OCA87QX5HCAFOIFKACA6MU19JCAPS3MFJCALQTE6LCAQLVSHXCAI05CWYCAAUHF12CA8IRR2LLipsa monitorizarii

Monitorizarea proiectelor de acte normative este esenţială pentru toţi cei care sunt interesaţi de politicile publice. Momentul intervenţiei în procesul legislativ influenţează eficienţa activităţilor de lobby şi din acest motiv specialiştii în domeniu ar trebui să trateze cu seriozitate evoluţiile politice şi legislative. Obţinerea de informaţii în timp util va fi o provocare majoră pentru ei.

  • Lipsa fundamentării şi a argumentelor

De multe ori,  interesele importante nu ajung în atenţia autorităţilor pentru că cei afectaţi nu sunt ştiu să le exprime public, iar dacă le exprimă public nu sunt capabili să le argumenteze suficient. Read more


untitled În principal, specialiştii în lobby monitorizează dezvoltarea politicilor publice, identifică autorii de politici şi factorii de decizie ce merită abordaţi într-o chestiune care este o preocupare a organizaţiei sau a clientului lor. Aceştia sunt capabili să-şi prezinte campaniile ca pe argumentări bine documentate şi pot explica subiecte complexe şi dificile în propoziţii uşor de înţeles.

Implicarea lor în influenţarea procesului legislativ şi decizional se face în slujba interesului pe care îl urmăresc. Astfel, se poate spune că specialiştii în lobby acţionează ca o portavoce a cerinţelor organizaţiei pe care o reprezintă pe coridoarele puterii. Principalele arme pe care le au la  îndemână sunt comunicarea, negocierea şi persuasiunea. Notăm în continuare principalele activităţi pe care aceştia le îndeplinesc. Read more