lobby & advocacy

All posts tagged decizionala

imagesAsistăm la o premieră în viața publicăromânească: prima acțiune de lobby a societății civile românești care se finalizează cu succes.

Printr-o campanie intens promovată de cei peste 400 de membri ai Coaliției 52–coordonată de Academia de Advocacy – timpde aproape doi ani, s-a reușit modificarea Legii transparenței decizionale. Dacă până acum politicienii și înalțiifuncționari publici se ascundeau de opinia, de propunerile și cererile cetățenilor, evitând să implice societatea civilă în procesul de adoptare a diferitelor deciziiși refuzând accesul la documente de interes public, de acum încolo aceștia nu vor mai putea să o facă. Legea Transparenței este mult mai clarăși mai apropiată de spiritul transparenței decât la adoptarea sa inițială, în anul 2003. Modificările aduse vechii legi modernizează accesul cetățenilor, inclusiv al jurnaliștilor, la deciziilepublice, mai ales că s-a introdus obligativitatea, inclusiv la nivel local și județean, ca studiile de impact și/sau fezabilitate să devina obligatorii ca documente publice anexe ale proiectului de act normativ propus. Decidenții nu vor mai putea deci acționa discreționar, numai pentru că așa e ordinul de la partid sau doresc să își satisfacă clientela politică. Read more


85984873f1d5d07da824a240b945d0243În România activitățile de lobby sunt desfășurate de către ONG-uri, companii multinaționale, asociații profesionale și patronale, instituții publice și de învățământ, agenții și trusturi media, firme de avocatură și firme specializate de lobby care acționează în numele clienților. Dintre toți actorii enumerați, ONG-urile sunt fruntase in activitate de lobby, fiind urmate în top de companiile multinaționale și de firmele specializate de lobby. Implicându-se astfel, ONG-urile facilitează reprezentarea intereselor unor grupuri marginalizate care nu reușesc să se facă auzite. Ele reprezintă de fapt ”multitudinea de profiluri, interese şi aspiraţii prezente într-o societate, care devin coerente, reprezentate şi vizibile în viaţa publică doar prin activitatea acestor organizaţii”, dupa cum ne sugerează  autorulul lucrari ”Advocacy și influențarea politicilor publice”, Nicole Rață.

Read more