lobby & advocacy

All posts tagged drepturi

Cursul este destinat cetățenilor interesați să se implice în procesul de formulare și promovare a politicilor publice.

Justificare

 • Inițiativele cetățenești ajung foarte rar pe agenda legislativă, deoarece, de cele mai multe ori, nu sunt suficient de bine fundamentate și nu au un plan coerent care să conducă la influențarea decidentul public;
 • Pe agenda legislativă ajung propuneri de politici publice care, de multe ori, nu corespund cu prioritățile cetățenilor;
 • Decidentul public este sensibil la grupurile mari de oameni, iar simplii cetățeni nu au capacitatea de a se organiza în grupuri legitime de interese care să pună  în practică un plan de advocacy cu scopul de a impune pe agenda legislativă propriile propuneri de politici publice;
 • Slaba implicare a cetățenilor în procesul decizional conduce la o guvernare precară, cu impact negativ pe termen lung.

Scopul cursului “Politici publice și advocacy” este de a sprijini cetățenii interesați să se implice în procesul de formulare și promovare a politicilor publice.

Cursul este structurat pe două module:

Modulul I - Formularea politicilor publice

 • Analiza problemei
 • Stabilirea scopului și obiectivelor
 • Analiza factorilor interesați
 • Formularea politicilor publice

Modulul II – Planificarea și implementarea campaniei de advocacy

 • Etapele procesului de advocacy
 • Harta politică a decidenților
 • Audierea publică, procedură de consultare a factorilor interesați
 • Influențarea decidentului public printr-un demers de advocacy

Cursul este gratuit pentru cetățenii care au identificat o problemă în comunitate și care doresc să formuleze o politică publică pe care să o promoveze pe agenda legislativă a decidentului local sau național.

Cursul își propune să pună bazele cunoașterii în materie de politici publice și advocacy. Succesul demersului fiecăruia va depinde de informarea și documentarea independentă.

 

Contact

Gabriel Lazăr

0755.935.332

 

 


logo_roComisia Europeană a anunțat o nouă serie de acțiuni menite să consolideze drepturile cetățenilor UE, prin înlăturarea obstacolelor cu care se confruntă în continuare cetățenii în viața lor de zi cu zi.

Raportul din 2013 privind cetățenia UE prezintă 12 modalități concrete de a-i ajuta pe cetățenii europeni să valorifice mai bine drepturile lor la nivelul UE, de la căutarea unui loc de muncă în altă țară a UE la asigurarea unei participări întărite la viața democratică a Uniunii. Acesta reprezintă răspunsul Comisiei la numeroasele apeluri lansate de cetățenii UE care și-au făcut cunoscute problemele cu care s-au confruntat atunci când au călătorit, când s-au mutat sau când au făcut cumpărături în altă țară a UE. Read more


01301449-1525126780Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică un proiect de lege privind modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 (republicat) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată în 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.

Conform proiectului de lege la articolul 10, alineatele 1 si 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Prevederile se aplică de către conducerile unităţilor la care sunt încadraţi cei în cauză, de către casele teritoriale de pensii, respectiv a municipiului Bucureşti, consiliile locale şi alte instituţii competente, pe baza hotărârilor comisiilor pentru aplicarea Decretului.
(3) Cererile pentru stabilirea drepturilor din acest decret-lege se pot depune (personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială) la agenţiile teritoriale în a căror rază domiciliază persoana îndreptăţită. Read more