lobby & advocacy

All posts tagged IPP

untitledInstitutul pentru Politici Publice cere autorităţilor publice centrale – Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – să explice public cât mai curând când va prezenta un proiect de lege/de hotărâre de Guvern conţinând viziunea Guvernului despre dezvoltarea regională viitoare din care să rezulte cum propune să se administreze serviciile publice locale cu impact direct asupra calităţii vieţii românilor.

Cu excepţia UDMR, care a prezentat încă din luna martie a.c. propria viziune despre dezvoltarea regiunilor, nici principalele partide parlamentare, nici Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice care coordonează procesul de consultare asupra regionalizării şi nici structurile asociative ale autorităţilor locale nu au prezentat, până în prezent, vreun proiect coerent de reformă teritorial – administrativă din care să rezulte cum se optimizează actualul management al serviciilor locale accesibile cetăţenilor. Read more


untitledInstitutul pentru Politici Publice (IPP) a dat publicității, în data de 13 mai 2013, un comunicat de presă în care vorbește despre lipsa de consistență a colaborării dintre ONGuri şi parlamentari, întreţinută și în acest mandat de ONGuri neprofesionalizate în relaţia cu legislativul, dar şi de mecanisme ineficiente de consultare.

În viziunea IPP,  relația de colaborare între ONG-uri și parlamentari trebuie restabilită pe coordonatele noii realități din România, întrucât această colaborare s-a deteriorat îngrijorător, conform celei mai recente analize sociologice ale organizației. Read more


untitledInstitutul pentru Politici Publice (IPP), Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC), Fundaţia Alături de Voi România (ADV), Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), Asociaţia Pro ACT Suport şi Fundaţia Alpha Transilvană semnalează deputaţilor din cadrul Comisiilor de specialitate (mai ales celor din Comisia pentru Muncă şi protecţie socială care elaborează raportul de fond) aflaţi în plină dezbatere asupra Proiectului de Lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociații, fundații și cultele recunoscute de lege (PL-x nr. 105/2013) consecinţele grave – în cazul adoptării formei de la Senat[1] – produse la nivelul calităţii şi mai ales sustenabilităţii viitoarelor servicii sociale furnizate în mediul rural. Read more


IPP_Institutul-de-Politici-Publice2Institutul pentru Politici Publice a publicat pe site-ul propriu un comunicat de presă în care îşi exprimă opinia cu privire la proiectul Hotărârii de Guvern privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii. În viziunea sa, măsurile luate pentru reorganizarea Ministerului Sănătăţii nu reflectă preocuparea pentru creşterea calităţii actului medical, ci sugerează mai degrabă “o reașezare a centrelor de putere în sistem la nivel central.”

În susţinerea acestui punct de vedere, IPP aduce în discuţie propunerea de înfiinţare a unui nou nivel administrativ regional, dar şi schimbările introduse la nivelul serviciului de ambulanţă. „Mai mult, deşi anunţă o reducere naţională a personalului cu 35 de posturi, recentele iniţiative legislative ne informează despre înființarea unui nou nivel administrativ regional: 8 Autorități Regionale de Sănătate Publică – structuri deconcentrate în subordinea Ministerului cu rol de coordonare a politicilor și, foarte important, de avizare a structurilor medicale și de contractare a serviciilor cu unitățile sanitare cu paturi aflate, în prezent, în subordinea administrației locale, ignorându-se practic eforturile investiţionale făcute de acestea în ultimii ani. Toate acestea deasupra celor 34 oficii județene ce se vor rezuma la monitorizarea stării de sănătate a populaţiei”, după cum se arată în comunicat. Read more


untitledInstitutul pentru Politici Publice (IPP)  a dat publicității  în data de 21 februarie 2013, un comunicat de presă îşi exprimă profunda dezamăgire faţă de folosirea în continuare, sub forme mai sofisticate decât în trecut, a practicii de angajare a rudelor parlamentarilor în cabinetele parlamentare.

Criticile față de un astfel de comportament sunt construite în baza declarațiilor diverșilor parlamentari, apărute recent în presă. În viziunea IPP, aceste informații dovedesc că în România parlamentarii nu au niciun respect nici pentru banii publici (salariile angajaţilor sunt plătite din fonduri publice) nici pentru legislaţia şi implicit pentru instituţiile statutului din domeniul anticorupţiei. Read more


untitledInstitutul pentru Politici Publice (IPP) critică atitudinea inconsecventă, cu consecinţe grave pe care le vor demonstra şi controalele ulterioare ale Curţii de Conturi la nivelul execuţiei bugetelor autorităţilor locale, a Guvernului României, prin emiterea ieri a Ordonanţei nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar – fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale, prin care a făcut facultativă, în 2013, aplicarea prevederilor extrem de clare ale Codului Fiscal prin care se impune tuturor autorităţilor indexarea taxelor locale cu rata inflaţiei. Foarte probabil, la controlul Curţii de Conturi asupra execuţiei bugetare din 2013, controlorii financiari vor interpreta că primarii care ignoră obligaţia indexării taxelor şi impozitelor locale prevăzută în Codul Fiscal invocând OG nr. 1 au săvârşit o ilegalitate şi vor trebui să suporte consecinţele. Read more