lobby & advocacy

All posts tagged olimpiade

ACTAVIS_Olimpici_26d1fcd077Ministerul Educaţiei a iniţiat un proiect de act normativ prin care îşi propune să susţină excelenţa şcolară în învăţământul preuniversitar. În acest sens, se urmăreşte actualizarea cadrului normativ al măsurilor financiare necesare organizării competiţiilor şcolare pe discipline, pe meserii, tehnico-aplicative, ştiinţifice, de creaţie, cultural-artistice, sportive, a comunicărilor științifice, a simpozioanelor și a competițiilor extrașcolare tehnico-științifice, cultural-artistice, sportiv-turistice. Read more