lobby & advocacy

All posts tagged publica

senatPropunere legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
http://senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=16914&pos=0&NR=b384&AN=2012

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004
http://senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=16927&pos=0&NR=b396&AN=2012

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
http://senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=16922&pos=0&NR=b392&AN=2012


microfoaneLobbyiştii sunt acele persoane care se implică în influenţarea procesului decizional şi legislativ, urmărind în felul acesta ca factorii decidenţi să ia măsuri armonizate cu propriile interese sau cu interesele celor în numele cărora ei acţionează. Pe de altă parte, activitatea lor implică expertiză legislativă şi inteligenţă anticipativă solidă,  tehnici discursive şi abilităţi strategice, toate conjugate cu o înţelegere a vulnerabilităţilor care pot influenţa dezvoltarea politicilor publice.

Deşi se spune că lobby-ul este o ramură specializată a relaţiilor publice, se pare că lucrurile nu sunt acceptate astfel. Lobbyiştilor le place să numească ceea ce fac ei “afaceri publice”, simţind că această etichetă se potriveşte mult mai bine mersului lor pe coridoarele puterii. Aşadar, legătura cu PR-ul este minimalizată sau chiar ignorată. O asemenea atitudine pleacă de la premisa că activitatea lor se identifică mult mai bine cu pledoaria juridică decât cu branşa relaţiilor publice, axată pe relaţii cu media. Read more


 Stabileste-ti-niste-obiectiveAdvocacy este procesul prin care societatea civilă influenţează activ deciziile publice cu scopul de a aduce îmbunătăţiri vieţii cetăţenilor unei ţări sau membrilor unei comunităţi. În consecinţă, advocacy este mecanismul prin care se pot obţin schimbări durabile și pozitive pentru grupurile și comunitățile deservite de o astfel de activitate. Așadar, nu este vorba de orice fel de schimbare, ci una care antrenează un progres, pe cât posibil, vizibil în toate sectoarele societăţii: în mediul politic, economic şi social.

În linii mari, un program de advocacy vizează următoarele 5 obiective:
1. redistribuţia puterii în favoarea celor care nu o deţin: putem privi procesul de advocacy ca pe un joc de redistribuire a puterii, în urma căruia, cei care nu deţin puterea, adică cetăţenii şi organizaţiile lor, încearcă să câştige putere pentru a influenţa decizia autorităţilor şi  pentru a obţine schimbarea dorită.  Rezultatul scontat este echilibrul de putere, mai precis construirea consensului, în slujba căruia se încearcă modelarea atitudinii decidenților și a cetățenilor. Read more