lobby & advocacy

All posts tagged senat

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI    http://www.presidency.ro

presedintia

 

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI   http://www.guv.ro

Guvernul_Romaniei

 

SENATUL ROMÂNIEI http://senat.ro

senat

CAMERA DEPUTAȚILOR DIN ROMÂNIA  http://www.cdep.ro

stemaCDEP

 

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A ROMÂNIEI  http://www.ccr.ro/

CCR

 

 

 

 

 

 

CASA REGALĂ A ROMÂNIEI http://www.familiaregala.ro

casa regala


stilouLa sfârșitul lunii iunie, a fost înregistrată la Senat pentru dezbateri o inițiativă legislativă în care se propune ca autoritățile și instituțiile publice să aibă posibilitatea de a prelungi termenul de soluționare a petițiilor cu cel mult 30 de zile, cu notificarea prealabilă a petentului. 

La momentul actual, conform articolului 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, prelungirea se poate face cu cel mult 15 zile.  Read more


 În data de 20 iunie 2013 a fost înregistrată la Senat pentru dezbateri o inițiativă legislativă  în care se propune ca lit. c) din art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe să fie completată astfel:

”Art. 10 (2) c) titularul contractului și membrii familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia – să nu dețină o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanță, și să nu fi dobândit în prealabil un teren la Legea 15/2003, sau prin orice altă modalitate, cu titlu gratuit. Încheierea contractului pentru o locuință A.N.L va mai putea fi posibilă doar prin renunțarea la teren. Read more


Writing Fountain penUn grup de parlamentari  au înregistrat la Senat pentru dezbateri o inițiativă legislativă în care se propune crearea unui cadru legal pentru reglementarea procedurilor și tehnicilor de reproducere umană asistată medical.

Potrivit inițiatorilor, la ora actuală, nu există reglementări speciale în domeniu, ci doar prevederi generale cuprinse în Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, care nu ajută la soluționarea tuturor cazurilor întâmpinate. ”De-a lungul timpului au existat cazuri a căror soluționare necesită existența unui act normativ în domeniu”, se precizează în Expunerea de motive. Read more


untitledUn deputat PD-L propune eliberarea gratuită a medicamentelor care costă sub 10 ron pentru persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie. Propunerea este înregistrată la Senat pentru dezbatere din data de 25 martie 2013, termenul limită pentru trimiterea opiniilor fiind 24 mai 2013.

Cele două organisme abilitate să-și exprime punctul de vedere, în speță Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au emis avize nefavorabile în cazul acestui proiect.

Proiectul prevede ca persoanele care au venituri sub salariul minim pe economie să  beneficieze, pe bază de prescripție medicală, de compensare în procent de 100%, pentru medicamentele al căror preț de referință nu depășește 10 lei/ambalaj. Read more


senatromaniaÎn cadrul ședinței de luni, 15 aprilie 2013, plenul Senatului a adoptat legea privind organizarea și înființarea Autorității de Supraveghere Financiară  (în varianta admisă de Camera Deputaților pe data de 9 aprilie), cu 117 voturi ”pentru”, 16 voturi ”împotrivă” și 2 abțineri.

Până să se ajungă aici, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere  Financiară a trecut prin mai multe etape, după cum urmează: Read more


senatromaniaÎn şedinţa de ieri, 15 aprilie 2013, senatorii au adoptat următoarele proiecte de lege:

• Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale;

• Proiectul de lege privind cooperarea între Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene;

• Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele Statului Român, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – S.A.; Read more


 plen_56983_22762000Luni, 25 martie 2013, prima parte a lucrărilor plenului Senatului, alocată dezbaterii şi adoptării iniţiativelor legislative aflate pe ordinea de zi, a început cu supunerea la vot şi aprobarea ordinii de zi curente şi a programului de lucru.

În cadrul procedurilor legate de exercitarea controlului parlamentar sub raportul respectării principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii în actele legislative adoptate la nivel european, plenului Senatului a fost informat cu privire la respectarea principiilor prevăzute de Protocolul nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona pentru: Read more


ucenic-tamplar-latPlenul Senatului a adoptat în ședința de marți, 19 martie 2013, Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, înscris pe ordinea de zi ca fiind prioritate legislativă a Guvernului. Proiectul a primit din partea senatorilor 98 de voturi ”pentru”, dar au existat și 18 abțineri.

Conform informațiilor publicate pe site-ul Senatului, cele trei comisii abilitate să-și exprime punctul de vedere au avizat favorabil prezentul proiect, după cum urmează:

• Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport – raport favorabil cu amendamente

• Comisia pentru muncă, familie și protecție socială – raport favorabil cu amendamente

• Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări – aviz favorabil Read more


imagesCAK85TEHPelnul Senatului a respins marți, 19 martie 2013, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale prin care se stabilea introducerea doctoratului profesional în domeniul medical, întrucât lipsa acestuia și accentul pus pe cercetare în vederea ocupării posturilor didactice discriminează negativ disciplinele care au corespondent în rețeaua Ministerului Sănătății.

Concret, propunerea legislativă viza modificarea criteriilor pentru ocuparea posturilor didactice la disciplinele clinice, în sensul creșterii importanței formării profesionale. Cu alte cuvinte, se încerca o reducere a importanței activităților de cercetare, în locul acestora de preferat fiind realizările medicale, întrucât societatea cere universităților medicale să pregătească medici buni și nu cercetători, după cum se arată în expunerea de motive. Read more