lobby & advocacy

All posts tagged studii

educatieMinisterul Educaţiei Naţionale (MEN) a emis câteva precizări în privinţa susţinerii examenelor de finalizare a studiilor (anul şcolar 2012/2013) şi cuantumul taxelor care trebuie achitate de absolvenţii învăţământului liceal, profesional şi postliceal.

Documentul emis de MEN conţine informaţii despre înscrierea candidaţilor, eliberarea actelor de studii, cuantumul taxelor pentru susţinerea examenelor şi actele normative avute în vedere la elaborarea precizărilor. Read more